Безплатна доставка при заявка над 100.00 лв !
Дентални, медицински и козметични продукти
Продукти

0

ПРОДУКТИ

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Дата: 2021-01-20

„МЕДЕОС“ ООД изпълнява проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по АДБФП BG16RFOP002-2.073-25909-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Главна цел на проекта: Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от Covid-19.

Общата стойност на проекта – 10 000 лв., от които:

8 500 лв. европейско съфинансиране и 

1 500 лв.  националното съфинансиране

Начална дата: 18.01.2021 г.

Крайна дата: 18.04.2021 г.

  •  
  •  
  •